Май 11 2019

Булоқ

Булоқда қайнасам мен мўътадил бўлиб,

Илиқлик ичади руҳим қониқиб.

Ва, оқсам томчиларда оҳангга тўлиб,

Шаффоф туйғулардан яйраб, тиниқиб.

Булоқнинг кўзларида кўзларим қолгай,

Гўзаллик соғинчи бўлибон мангу.

Тоғнинг метин бағрида изларим қолгай,

Гар, булоқнинг тубидан тополсам инжу.

Булоқлар сой йўлига қуйилар бетин,

Тошу дарахтларни сийлаб оҳиста.

Агар кўз очмаса ҳеч тошарми ботин,

Уйғоқлик фаслига бўлиб пайваста.

Булоқда яшайди-ми мўъжиза сузиб,

Ҳайрат сийратига боқаман масрур.

Эврилиб чиқаверса юзага сизиб,

Чашма сувидек оқаверар шуур.

Май 11 2019

Изладим

Кўнгилдан кўнгилга йўл, йўллар изладим,

Азим йўллар айқашган, адоғлари йўқ.

Тутмоққа бир забардаст қўллар изладим,

Курашга эврилган чин қадоғлари йўқ.

Кўнгилдан кўнгилга қиёслар изладим,

Ишқдан –да ўзгача ҳеч бир шаштлари йўқ.

Мос бўлиб очилган қийғослар изладим,

Ёнма – ён қўйса ҳам ўхшашлари йўқ.

Кўнгилдан кўнгилга дарчалар изладим,

Ул ичкарига кирмоққа изн бўлмади.

Вафо достонига парчалар изладим,

Чизилган акс тасвирнинг изи бўлмади.

Кўнгилдан кўнгилга дардлар изладим,

Атойи ишқдан ўзга даволари йўқ.

Кўнгил куйчисига ёр фардлар изладим,

Кўнгил мулкидан ўзга наволари йўқ.

Кўнгилдан кўнгилга тимсоллар изладим,

Мезонлари ўзгача, бошқача маъни.

Бир-бирига ечим мисоллар изладим,

Ғурури ўзгача-ю, бошқача шаъни.

Май 11 2019

Қувват

Бир-бир босган изларим юрар оҳиста,

Мен ҳеч боролмаган жойларни кўзлаб.

Ўй-у ҳаёлларим ҳам учар шоҳиста,

Мусаффо тонгларнинг шавқини сўзлаб.

Руҳ огоҳ суворийдир жон маконида,

Кўчиб юргудайин айланиб такрор.

Чорловлари бор ҳаракат имконида,

Агарда ҳикмат топсам муносиб, тагдор.

Айлана чизгилар-ла безайди тинмай,

Таннинг теграсини ижобий қувват.

Умр ҳам оқар замона зайлига инмай,

Мозий чархига хос роҳат-уқубат.

Дун-дунё майдонида кезсам мен огоҳ,

Вақт сакрар манзара чизгиларида.

Ҳар дам ёмон қусурлардан тилайман паноҳ,

Иймон деб аталмиш тизгинларида.

Гар, юраверсам йўллар елка тутгайми,

Қаварган товоним изтиробига.

Овозимни йўлласам кимдир кутгайми,

Хуш тилаклар етиб оби-тобига.

Боқсам, кўзлар қароғига муҳр бўлгайми,

Яхши амалларнинг нурли қуввати.

Меҳру оқибат риштаси зуҳр бўлгайми,

Гар, зиёланса шуурли қуввати.

Май 11 2019

Мансуралар (оқ шеър)

Баҳор осмонида булутлар хўмрайди, хўмраяверди, хўмраяаверди…

Борлиғидаги ғалаён туфайли қорайиб тундлашди.    Тундлик оғир юк! Ниҳоят тўлиб-тошганидан дув-дув, инжулаб   тўкила бошлади. Дурсимон томчиларнинг шивир-шивири атрофга мунис қўшиқ бўлиб таралади. Жала тунни ювди, кунни ҳам ювди, юваверди, юваверди…

Булутларнинг сўкилиб кетган бағрида қўққисдан кучли учқун чақнаб, гулдуракнинг дағал товушидан ҳаво зарраларининг тинчи бузилади.

Аммо, қақроқ тупроққа, дов-дарахтларга дармон йўллаганидан хушланиб, булутлар шаффофлаша бошлади.

Атрофни ювиб ўзи ҳам тозарди гўё. Беғубор томчи ва турфа нурлар жилоланиб, зиёга тўла Қуёш аста-секин жилмая бошлади,

жилмаяврди, жилмаяверди.Гўзалликнинг бағри кенг, чексиз, унга мукаммал олам яхлит борилиғича сиғгай.

                                               *  

Тупроқ остида уруғ ётарди, уйқусираб, зулмат қўйнида адашган ҳаёт заррасидек. Унинг тўла-тўкис мағзи ниҳоят етиб келган замин тўлқинини ҳис қилди, гўё. Тупроқнинг нафаси зимдан уфурди, қум зарралари билан дардлашишдан унинг қуввати янгилана бошлади.

       Қуёш нурлари унинг қобиғини титрата бошлади, у эса сирли наволарни қониқиб симиришга тушди, симираверди, симираверди. Бутун борлиқ хушёр тортди… Табиатнинг таъби хушланди, хушланаверди, хушланаверди.  У учун қобиқни ёриш энди муаммо эмас, аммо, қай пайтда лаб очмоқлик, қай пайтда кўз очмоқлик, қай пайтда юз очмоқликнинг меъёрига мослашмоғи муҳим.

       Ичдан ташқарига дарча очиб, қоронғулик бағридан ёруғлик сари униб чиқиш машаққат. Ажабки, машаққат ва ҳаракат туфайли у кўкаради ва яшайди.

Май 11 2019

Баҳор-да, баҳор

Дов-дарахтлар гуллади, оғоч гуллади,

Ниш урибон куртаклар, гуллади ниҳол.

Бодом лаб очмоқ учун қийғос гуллади,

Шода-шода ғунчалар тебрангай хушҳол.

Юз очган баҳордин яноғинг гуллагай,

Гўзаллик кўз очиб қабоғинг гуллагай.

Навбаҳорга пешвоз чиқ, гуллаб келяпти,

Ва фасли яшнатувчи ҳамрозга шайлан.

Янгиланиш номасин йўллаб келяпти,

Ишқ оташи ёндирган дилрозга айлан.

Кулиб боқсанг баҳорга чеҳранг гуллагай,

Нур сочиб оламга дил баҳринг гуллагай.

Бағрингда гулбаҳорнинг насими эсса,

Қалдирғочлар тегрангда этгудек парвоз.

Хушбўй таратиб дилда баҳорой кезса,

Қалб қўшиғингга булбул бўлгай жўровоз.

Кўклам бўлиб яшнаган сийрат гуллагай,

Мусаффо ул ботинда тийрат гуллагай.