Июнь 30 2019

Йўллар

Юрсак қайсар йўл ўзи чигал,

Боролмайди манзили томон.

Бор хатолар тизилар тугал,

Гумонлар-чи эзади ёмон.

Йўлимизни чимлар тўсганми,

Ё адашган йўлларнинг ўзи.

Йўл узра минг азоб ўсганми,

Поёни йўқ югурик изи.

Биз йўлдаги одаммиз, алҳол,

Йўлни тўғри танласак омад.

Йўлнинг пешвоз чиқмоғи маҳол,

Кутма ўнқир кўксидан мадад.

Тизгинсиз йўл бизни синайди,

Шаҳдам одим тоблайди масрур.

Қалб ирфони тинмай қийнайди,

Йўл завқидан баҳра ол мағрур.

Йўл юрганда тўлаймиз бадал,

Йўл кузатиб қолади бизни.

Тиними йўқ маҳшарга қадар,

Саралайди саноқсиз изни.

Умидлар-чун йўллар бепоён,

Хаёллар-чун йўллар чек-чекиз.

Инсонга  йўл керакдир аён,

Мовий йўллар сузади шаксиз.

Ўргимчак тўрига ўхшайди,

Тебранганда силсила йўллар.

Баъзида гиламлар тўшайди,

Иқболингга ҳосила йўллар.

Йўл титрайди карвон ўтганда,

Елка тутиб юкнинг зарбига.

Тўзғийвергай чанглар ютганда,

Путур етиб йўлнинг сабрига.

Йўлдан ўтгач қадамлаб бир-бир,

Унутамиз йўлнинг заҳматин.

Учрар замон йўлида кўп сир,

Агар туйсанг унинг ҳикматин.

Тақдир изи ўхшар гиёҳга,

Гоҳ одимлар сояси дағал.

Йўл бормасин туташиб чоҳга,

Гоҳ изимиз гуллайди гўзал.

Йўл чорласа чорраҳа тайин,

Беза маъно нақшлари ила.

Юрган дарё бўлганинг  сайин,

Ҳақ истасанг пок йўлни тила.

Йўлингни топ, йўлга сол назар,

Гўзалликка эврилгай довон.

Вафо қилмас на дунё, на зар,

Обод йўлинг барпо эт равон.

 

Май 12 2019

Янгиланиш

 Сой бўлибон оқаман, оқавераман,

Сукутнинг оҳи дардчил чўкар шарқираб.

Нур сеҳрини тиниқиб уқавераман,

Ойнинг шаффоф сояси сузар ярқираб.

Теранроқ илдизларга етавераман,

Дов-дарахтлар тутмангиз оёқ-қўлимни.

Нур энган манзилларга кетавераман,

Ўтинчим бор, тўсмангиз умид йўлимни.

Томчи бўлиб кўкларга кўчавераман,

Шукроналик қалбимни чўлғаган ҳар дам.

Уммон шавқини қониб ичавераман,
Тўлқинларга айланиб сузсам дамодам.

Маконни янгилагай замон нафаси,

Бу ўткинчи дунёнинг ўтинчи бўлиб.

Покланмоғу тозармоқ кўнгил сафоси,

Гар, ёғдуга интилса нурларга тўлиб.

Май 12 2019

Хуш келдинг янги йил

Янги йилни кутмоқ учун йўлга чиққанмиз,

Мўъжиза овунчоқ, қутловлар тилда.

Яхшилик савобларидан бисот йиққанмиз,

Хотиралар ҳамроҳ, ҳамдимиз дилда.

Эски йилнинг йўли тугар айни чорроҳда,

Мавриди келганда давру давроннинг.

Фасллари айлангай гир-гир чирпирак роҳда,

Ҳафталари туташ илдам гавроннинг.

Дақиқа-ю сониялар бонг урар унсиз,

Ёруғ келажакка авлод васила.

Саҳарда ёришмас тонг ҳам қоронғу тунсиз,

Мозий зарварағида аср силсила.

Ҳар янгиланиш ярашгай боқий оламга,

Хуш келдинг янги йил, ойлари тахмон.

Елдирим кунлар чизги бўл ожиз қаламга,

Коинот ичра биз лаҳзалик меҳмон.

Май 12 2019

Мўъжиза

Кўзлар саралайди ҳарфлар нақшини,

Тинглай ол таралган сўзлар баҳсини.

Ўз-ўзинг тера ол маъно нақдини,

Соз эрур очолсанг дилнинг баҳрини.

Қаламдан қолган у излар мўъжиза,

Китобат бетида юзлар мўъжиза.

Изтироб яшайди сўзлардан тониб,

Қувонч яйрайди ҳарфлар бўйида.

Сеҳр меҳри жўшади кўзлардан қониб,

Парилар уйғоқдир илҳом ўйида.

Қаламдан қолган у излар мўъжиза,

Китобат бетида сўзлар мўъжиза.

Ўқийсан, белгилар улашиб кетгай,

Уқасан, гапларнинг мағзини чақиб.

Китобат сайрига сабронинг етгай,

Қара, пешонангга диққатни тақиб.

Қаламдан қолган у излар мўъжиза,

Китобат бетида кўзлар мўъжиза.

Ҳаётнинг нусхаси тин олар унсиз,

Умрлар чизгилари жимирлар унда.

Битикларни ўқиб бўлинг мамнун сиз,

Компьютер ёзғичдир ҳозирги кунда.

Монитор сатҳида нурлар мўъжиза,

Китобат бетида дурлар мўъжиза.

Май 12 2019

Камалак томади

Рангин нурлар жилоси етиб тобига,

Камалак томади кўксим гирдобига.

Нурлар симиргувчи гулоб бўламан мен,

Ишқ жилоси учун кўлоб бўламан мен.

Гулнинг тиканидан оҳ сизиб томгайдир,

Ошиқлик ловуллаб, гоҳ қизиб томгайдир.

Ул биргина гул учун гулзор бўламан мен,

Ҳам, ишқ баёни учун изҳор бўламан мен.

Бул кўнглим маъвосига оҳанг томгайдир,

Ҳайратга йўғрилган не ҳанг-манг томгайдир.

Дилёрларга хушнуд нола бўламан мен,

Ишқ ара очилган лола бўламан мен.

Офтоб нурлари тафтидан меҳр томгайдир,

Ёраб, кўзлардан кўзларга сеҳр томгайдир.

Ҳар дам яхшиликка ошно бўламан мен,

Эзгулик мадҳига иншо бўламан мен.

Гўзаллик баҳор бағрига гуллар чизгайдир,

Сулув бўлиб яшнаган йўллар чизгайдир.

Ёниб, куйиб сайраган булбул бўламан мен,

Ишқ ичра севимли сунбул бўламан мен.