Май 12 2019

Мўъжиза

Кўзлар саралайди ҳарфлар нақшини,

Тинглай ол таралган сўзлар баҳсини.

Ўз-ўзинг тера ол маъно нақдини,

Соз эрур очолсанг дилнинг баҳрини.

Қаламдан қолган у излар мўъжиза,

Китобат бетида юзлар мўъжиза.

Изтироб яшайди сўзлардан тониб,

Қувонч яйрайди ҳарфлар бўйида.

Сеҳр меҳри жўшади кўзлардан қониб,

Парилар уйғоқдир илҳом ўйида.

Қаламдан қолган у излар мўъжиза,

Китобат бетида сўзлар мўъжиза.

Ўқийсан, белгилар улашиб кетгай,

Уқасан, гапларнинг мағзини чақиб.

Китобат сайрига сабронинг етгай,

Қара, пешонангга диққатни тақиб.

Қаламдан қолган у излар мўъжиза,

Китобат бетида кўзлар мўъжиза.

Ҳаётнинг нусхаси тин олар унсиз,

Умрлар чизгилари жимирлар унда.

Битикларни ўқиб бўлинг мамнун сиз,

Компьютер ёзғичдир ҳозирги кунда.

Монитор сатҳида нурлар мўъжиза,

Китобат бетида дурлар мўъжиза.

Май 12 2019

Камалак томади

Рангин нурлар жилоси етиб тобига,

Камалак томади кўксим гирдобига.

Нурлар симиргувчи гулоб бўламан мен,

Ишқ жилоси учун кўлоб бўламан мен.

Гулнинг тиканидан оҳ сизиб томгайдир,

Ошиқлик ловуллаб, гоҳ қизиб томгайдир.

Ул биргина гул учун гулзор бўламан мен,

Ҳам, ишқ баёни учун изҳор бўламан мен.

Бул кўнглим маъвосига оҳанг томгайдир,

Ҳайратга йўғрилган не ҳанг-манг томгайдир.

Дилёрларга хушнуд нола бўламан мен,

Ишқ ара очилган лола бўламан мен.

Офтоб нурлари тафтидан меҳр томгайдир,

Ёраб, кўзлардан кўзларга сеҳр томгайдир.

Ҳар дам яхшиликка ошно бўламан мен,

Эзгулик мадҳига иншо бўламан мен.

Гўзаллик баҳор бағрига гуллар чизгайдир,

Сулув бўлиб яшнаган йўллар чизгайдир.

Ёниб, куйиб сайраган булбул бўламан мен,

Ишқ ичра севимли сунбул бўламан мен.

Май 12 2019

О, ишқ

О, ишқ ундинг, нурларинг порлади маҳзун қалбимда,

Ва, гўзалликка тугал айланди борлиқ.

Ёниқ ул шуъланг маъво чорлади маҳзун қалбимда,

Ошиқ дилга ярашгай ёрқинроқ ёрлиқ.

О, ишқ эндинг, қизариб қизғанди  жизғанак у рашк,

Не титроқ тўлқинида тебрангай ҳислар.

Ўртанган қалбимни эзганида ёввойи бу рашк,
Тола-тола торида тоблангай ҳислар.

О, ишқ ёндинг, ёндириб беқарор жону жаҳоним,

Олов менимда-ми, мен ё оловдаман.

Тутаган оҳларим учганида лолдир даҳоним,

Оташ йўлга тушдим, рўё оловдаман.

О, ишқ тондинг, маънолар яширин, бекинди дунё,

Излашга ошиқдим, азоблар илашди.

Ҳайқирдим, келмади бирор бир ё садо ва ун ё,

Қалб ҳукми аломатлар ила тиллашди.

О, ишқ қондинг, қалбим гулобини нўш этиб хушҳол,

Қўққис хушёр тортганда сиру синоат.

Дил майлига тутгил ишқ шаробин  бахш этиб хушҳол,

Ҳадду чексизлик ичра топгум қаноат.

О, ишқ ишон, эркимдан айрилиб қолганим аниқ,

Тимсолингга шайланиб турган онимдан.

Булоғингдан ҳовучлаб олганим, ҳисларим тиниқ,

Гар, ошиқлик мақоми оқса қонимдан.

Май 12 2019

Юздаги моҳ

Кўнгил боғида баҳори гуллаганлар кўп,

Туйғулари самимий-ю дилда тала-тўп.

Ичда ободлик, маъсумлик масъул,

Юзда нафислик, ҳаёси мақбул.

Қалби изғиринлилар бор, фасли баҳорсиз,

Ўйлари тўкилган хазон, асли оҳорсиз.

Ичдан нураган, янгиланиш ёт,

Юзда чизгилар чекади фарёд.

Янгиланган сурурли бир баҳорга айлан,

Эзгуликлар куртаги-ла пайвандга шайлан.

Ичда шам ёқиб этсанг нурафшон,
Юзда моҳ жилва қилгайдир ишон.

Май 12 2019

Маъво тўлқини

Қудуқда қалқмокда кўза бетиним, ожиз,

Ғавғолар кўза кўзларин мумлайди гоҳ-гоҳ.

Ва азобу изтироблар эмасдек бежиз,

Қалбда эзгулик гуркираб ёнмаган огоҳ.

Поклик тимсолидан ярқирагай ичу юз,

Обу оташда ғуборин эритса Илоҳ.  

Илҳом авжи оқимида сузса ғалаён,

Шаксиз тезкорлик ортидан қулочи илдам.

Бир мавҳумот сўлимлиги бўлгайми аён,

Ҳилпираган хаёллари сузгичга ҳамдам.

Жўшқин оқинларда кўчганда баён,

Ажаб, тўлқинлар қайларга сингар дамо дам.              

Кўза дарё бўйида қолмасин дея зор

Ирмоқ туташган жойда ғарқ бўлсайдим зора.

Қовжироқ азобларидан етса ҳам озор,

Ёрқин шуур илинжида сўлсайдим зора.

Тўлқинланган туйғуларни этганда изҳор,

Сурурваш нурга сингибон тўлсайдим зора.

Дарёи мавж тўлқинида оққим келади,

Мафтунингман синоатда қалқиган маъво.

Оқим толасига эниб боққим келади,

Топгудайин ҳайратланиш машқидан маъно.

Зарра қувватидан оташ ёққим келади,

Гар, нафосат оҳангларида таралса наво