Iyun 30 2019

Тоғ сеҳри

Тоғларга боқаман, улар ҳам менга мағрурона назар ташлайди. Ахир, уларнинг мафтун этиб ўзига чорлаш одати бор-да. Қўрқуву ҳадик ила этагига қадам босаман, тошлар огоҳлик аломатига айланиб товонимга оғриқли ботади, хушёр тортаман.

Улуғвор тошларни силагим келади бир-бир, хаёлларим тошдан-тошга сакраб учади ва бир зумда тоғ тизмалари бўйлаб чопқиллаб кўчади. Тоғ салобатини қучган хаёлларимга эргашгим келади, зеро макон алмаштирмоқликда ҳаловат бордир.

Тоғда қувонч тошларини учратаман, улар яйрайвериб, яйрайвериб улкан-улкан ҳайратларга айланишган. Тоғларнинг бошидаги қорли салласи сирли чўққайиб кўринади, кўрдимки, чўққилари туташиб кетган виқорга айланиб. Гўзаллик, дея ҳайқираман, “гўзаллик”- акс-садо келади.

Тоғнинг кўм-кўк кимҳоб тўни ўзининг пойида нафис ястаниб ётибди, баҳорнинг кўклам бўёғи нақадар гўзал, нақадар тароватли. Кўнгилнинг ҳам кўклам либосига буркангиси келади, яшнамоқлик сеҳрининг ям-яшил нурларини симиргиси келади.  

Тоғ қаъридан  софлик гўё булоқ бўлиб қайнаб чиқяпти, унда мўътадиллик борлиги, покизалик борлиги нақадар соз. Булоқ сувидан қониб-қониб ичаман, шунда қалбим беминнат саҳоват илиқлигини туяди, шукроналик ҳикматини ҳис қиламан.

Тоғ этагида дов-дарахтлар ўрмон ҳақида суҳбат қуришади, шовуллаб. Турли сайроқи қушлар уларнинг суҳбатига жўр бўлиш машқини олишган, бунда табиатнинг уйғоқлик сурури бор, мавжудлик умиди бор. Булбулларнинг навосига, тоғнинг мусаффо ҳавосига тўймайди киши, руҳиятинг гўзаллик сипқоришни истаб қолади.

Тоғ устида униб чиққан дўланаларнинг майин гуллари оқ-яшил тусда товланади ва бундай товланиш фақат тоғларга хос эканини эслатиб туради.

Тоғнинг кўз ёшлари мармар шаршара бўлиб қуйилади, ўз бағрини ювиш умидида оқаверади, оқаверади. Сойларининг ҳам шарқироқ қўшиғи бор, унга қулоқ тутсангиз ўзингизнинг ҳам сой бўлиб оққингиз келади, қалбингизда покланиш нашъасини ёққингиз келади. Сабабки, сойнинг мавжига боқиб, куйининг авжини тинглаб таъбингиз хушланади.

Тоғнинг осмонида паға-паға булутлар карвони сузади, ажабки улар мовийлик кўксида тўлиб-кўпчиб обу ҳаёт сепиб ўтиш одатини канда қилмайди. Гиёҳлар, ўт-ўланлар ҳатто, тошлар ҳам бу ёғинга муштоқ, ахир тошларда ҳам кўкариш илинжи мавжуд.

Дарз кетган жарликларнинг ёриқлари гўё тоғ тубидаги оғриқли дардларини эслатишга уринади. Тоғ сиртига сочилган лолақизғалдоқлар эса шу дардларнинг потраб чиққан қонли суратига ўхшайди.

Тоғда тўғри, тик йўл камёб, унинг тош йўллари эгилиб, буралиб юради. Тоғ қишлоқлари тоғ тоқида гоҳ баланд, гоҳ пастга ёйилган, уйларининг томидаги тарновлари мустаҳкам, пойдеворларига тошлар қалашиб ётибди. Тоғ ён бағирларига манзил қуриб яшаётган одамлар тоғдек қайсар, унигдек мағрур. Улар тоғнинг саҳий қучоғига бош қўйиб ухлашади ва ёрқин тонгда кўнгли ёришиб уйғонади, ҳаётнинг шодмон ва ташвишли онлари оғушида умр кечиришади.

 Тоғларга боқиб борлиғида гўзаллик юксалишини ва инсонлар қалбида гўзаллик эзгуликка қоришиб яшашини кўраман.

Муслима Ёдгорова

Iyun 30 2019

Оби ҳаёт илинжи

Унинг тупроғи қуруқшаб қолган, қақроқлик азоб, тарс-тарс ёрилади дардлари чуқур. Сувсираб қотишдан гўё қаттиқлик унади, пахса-пахса бўлиб. Бу гил манманлик дардидан сарғайди. Унинг кўклами ҳам кўкармай қўйди, ҳар тонг янгидан уйғонишни унутди, эскириш ёмонлик томонга йўллаши мумкинлигини писанд қилмади. Ёмонликларни унутишни истамади, қурғоқчилик унинг борлиғини қамраб олди, энг яқин илдизлар ҳам ташналик азобига йўлиқди.

Хушнамликни симиришни, қониб-қониб ичишни унутди. Хушёрликни унутиб, қаттиқлик зарбига ошно бўлишни истади, бағридаги тошни ювиш, юмшатиш зарурлиги хаёлига ҳам келмади. Тошда куч кўп дея, ўйлади. Аммо, тошга айланишдан асрасин. Асралиш асрайди ва намликда мулойимлик илинжи борлигини англатади.

Кўз яхшиликларни бор бўйича, тўла тўкислигича кўра олмаса бундан дилда мунг ўсиши муқаррар, барча ёмонликларни тупроқ остига кўмиб қўя олмаган кўнгилни алам ва афсус ғуборлари тўлдирмоғи мумкин.

Қани эди, кўз ёшлари ёмғир каби тинмай ёғаверса, момақалдироғи гумбурлаб, чақмоғи чақнаб. Ўз кўз ёшлари билан ўз қалб қудуғини тўлдирмоғи даркор, йўқса, ғаму андуҳларни ювмоқлик душвор, ғаразу ҳасаднинг тўзғиган кулларидан қутилмоқлик осонмас, гина-кудратдан воз кечмоқлик қийин, дарғазаблик шўридан покланмоқлик машаққат.

Қани эди, иймон шабнамига юз тутмоқни истаса, зеро кўз ёшлари ила қоришиб кетсин, дарёсига зорланиб оқмоқликни истаса, токи қалби титраб, қалқиб юмшамоқлик майлини ичсин. Такрор-такрор яхшиликнинг жўшқин оқимида оқаверган бор-ки оби ҳаётни қониқиб ичгай, эзгуликка  етгай, албатта.

Нур ичишга илҳақликни туймоқлик моҳиятида ўз кўнгил боғи тупроғига ва осмонига тийрак боқиб, ҳаёт тўлқинида масрур сузмоқни истамоқлик ҳақиқати бор!

Муслима Ёдгорова

Iyun 30 2019

Йўллар

Юрсак қайсар йўл ўзи чигал,

Боролмайди манзили томон.

Бор хатолар тизилар тугал,

Гумонлар-чи эзади ёмон.

Йўлимизни чимлар тўсганми,

Ё адашган йўлларнинг ўзи.

Йўл узра минг азоб ўсганми,

Поёни йўқ югурик изи.

Биз йўлдаги одаммиз, алҳол,

Йўлни тўғри танласак омад.

Йўлнинг пешвоз чиқмоғи маҳол,

Кутма ўнқир кўксидан мадад.

Тизгинсиз йўл бизни синайди,

Шаҳдам одим тоблайди масрур.

Қалб ирфони тинмай қийнайди,

Йўл завқидан баҳра ол мағрур.

Йўл юрганда тўлаймиз бадал,

Йўл кузатиб қолади бизни.

Тиними йўқ маҳшарга қадар,

Саралайди саноқсиз изни.

Умидлар-чун йўллар бепоён,

Хаёллар-чун йўллар чек-чекиз.

Инсонга  йўл керакдир аён,

Мовий йўллар сузади шаксиз.

Ўргимчак тўрига ўхшайди,

Тебранганда силсила йўллар.

Баъзида гиламлар тўшайди,

Иқболингга ҳосила йўллар.

Йўл титрайди карвон ўтганда,

Елка тутиб юкнинг зарбига.

Тўзғийвергай чанглар ютганда,

Путур етиб йўлнинг сабрига.

Йўлдан ўтгач қадамлаб бир-бир,

Унутамиз йўлнинг заҳматин.

Учрар замон йўлида кўп сир,

Агар туйсанг унинг ҳикматин.

Тақдир изи ўхшар гиёҳга,

Гоҳ одимлар сояси дағал.

Йўл бормасин туташиб чоҳга,

Гоҳ изимиз гуллайди гўзал.

Йўл чорласа чорраҳа тайин,

Беза маъно нақшлари ила.

Юрган дарё бўлганинг  сайин,

Ҳақ истасанг пок йўлни тила.

Йўлингни топ, йўлга сол назар,

Гўзалликка эврилгай довон.

Вафо қилмас на дунё, на зар,

Обод йўлинг барпо эт равон.

Муслима Ёдгорова