Fevral 28 2018

Кечиримлилик – саодат эрур

“Кечиримлилик инсоний фазилатларнинг
энг зийнатлисидир”. Ҳадисдан
• Бировларнинг гуноҳини кечиролмайдиган ва унутолмайдиган одам бамисоли сарғайган баргларини тўла тўкмайдиган дарахтга ўхшайди. Вақт ўтиб янги, яшил барглар орасидаги жонсиз, сариқ япроқлар дарахтнинг тўкислигига хавф солгани каби, кишининг қалбидаги авф этилмаган ва бот-бот эсланадиган, ҳатто сўзлар билан изҳор этиладиган ҳодисотлар доғ бўлиб қолаверади. Ўз муддатида гуноҳларни тўкмоқлик ва гуноҳлардан кечмоқлик орқали табиатнинг бир бўлаги сифатида бизнинг табиатга мослашмоғимиз жоиздир, балки!
• Биров сенинг кўнгил боғингни вайрон қилиб, гуноҳга ботдими? Сен ўз кўнгил бўстонингни қайта тиклаш ўрнига душман билан қасдлашиб, сен ҳам у каби гуноҳга ботишинг эҳтимоли борлигини унутдингми?! Озор чеккан ўз кўнгил боғингни тиклаш учун уни меҳр сеҳри билан нурлантириб, кечиримлиликка йўғрилган шафқат тилаги билан тозалаб, унинг ришталарига унутмоқлик маъданини бахшида этибгина эриша олишинг мумкин;
• Кечириш ва унутиш хислатларидан бебаҳра одам гўё, дунё боғининг ташқарисида бўлишни маъқул кўрадиган кимсага ўхшайди. Боққа кирганида ҳам унинг кўнгли яйрамайди, кўнгли тўлмай доим ўзини ноқулай сезаверади;
• Бошқаларни кечирмаслик учун ўнлаб важ-корсонлар топиш, ўзининг ҳақлигини исботлаш мақсадида кўплаб баҳоналар тўқиш кимга қулай?! Кўнгил мулкида мавжуд меҳр-оқибатда саҳий бўлолмайдиган одамгадир, балки;
• Бу дунёдан норозилигини ифода этиш учун кишининг ўз яқинларини кечира олмаслиги кифоя қилади;
• “Доимо мен бошқаларни кечиравераманми, бу ноҳақлик эмасми?”,- деб ўйлайдиган одамни аламзадалик қийнаётган бўлади, ҳақиқат шундаки, сен бошқаларни кечириш орқали ўз қалбингни ғуборлардан тозалашга эришасан;
• Яқинларинг билан учрашганингда улар қачонлардир сени хафа қилишган бўлишларидан қатъий назар, бу саодатли дамлардан қалбингда яхшилик туйсанг, улар билан илиқ муносабатга кириша оласан. Чунки, уларнинг даврасига яқинлашганингда бўлиб ўтган кўнгилсиз воқеалар сендан аллақачон узоқлашиб бўлганини, дийдорлашув қаршисида улар хиралашиб улгурганлигини ҳис этасан ва шубҳасиз яратганга шукроналик келтирасан;
• Кечирилмайдиган воқеанинг гирдобига тушмасликка ҳаракат қилиш муҳиим. Кўнглингни кенг қилиб, ўз тегрангда ижобий қувват зирҳини ярата ол. Атрофингдаги одамларга нисбатан самимий бўл ва очиқ чеҳра билан боқиб, табассум ҳадя эт. Хайрихоҳлик ўзаро муносабатда эзгулик калитидир.
Муслима Ёдгорова 1. 11. 2017 йил.

Fevral 28 2018

Гуллагай…

Қалбимда настарин гуллагай майин,
Гулгун шодачалар бирлашган сайин.
Пинҳон тутолмайин таратгай ифор,
Оқ, нофармон тусли кўркамлиги бор.
Қалбимда настарин гуллагай…

Нилуфар очилгай қалбимни ёқсам,
Ҳаловат топгулик мавжларда оқсам.
Титроқ қалб тўлқинида оққани каби,
Покликка тимсолдир барглари таъби.
Қалбимда нилуфар гуллагай…

Қалбим оташида лолазор унди,
Алвон қирғоқларга туташгай энди.
Ёнган истаклари тутаса кулсиз,
Кўнгил ҳувиллайди қолганда гулсиз.
Қалбимда лолазор гуллагай…

Қалбим қатларида атиргул ўсгай,
Ғуборлар исини хушбўйлар тўсгай.
Гўзаллик туфайли кўнгил бир бўстон,
Нурваш қалбда олам зебо, гулистон.
Қалбимда чаманзор гуллагай…

Кўнгил пок кўнгилдан ичганда гулоб,
Янада яшнагай ботини гуллаб.
Азалдан ғунчалаб гулламоқ мерос,
Оқибат қовжироқ хазонрезги рост.
Қалбимда томирлар гуллагай…

Муслима Ёдгорова 24.12.2017 йил.

Fevral 28 2018

Эй, кўнгил

Эй, кўнгил, дур қўрғонингга киргим келади,
Қулфлоғлик дарчаларинг очгали кенгроқ.
Уфқингдаги шуълада нур кўргим келади,
Гил, тупроқ маъданига бўлгали тенгроқ.

Эй, кўнгил, пок булоғингда қайнай қолсайдим,
Ҳиссиёт титроғида тебранса очун.
Тонгда саболаринг сасин илғай олсайдим,
Обод бўстонларингни безамоқ учун.

Эй, кўнгил, кенгликларингда кенгайсам зора,
Ёр бағрида юз очган ранго ранг гулдек.
Вақт тинмайди излайверсам наззора,
Кўнгил кўчаларида адашган қулдек.

Эй, кўнгил, ботинингга бир боққим келади,
Назари тушса агар гўзал, латоиф.
Мумтоз куйларингда сархуш оққим келади,
Дил ҳамда руҳ жон ила бирлашса латиф.

Эй, кўнгил, жо бўлса агар сийратингда ҳилм,
Ҳатто туғ ҳилпирармиш баландлаб майин.
Толиблик истасанг Ҳақ ишқи – зиёли илм,
Камолга элтгай камтар бўлганинг сайин.

Эй, кўнгил, бор дастхатингни ўқий олсайдим,
Адаб, ибратга қулоқ тутгали такрор.
Дардимга малҳам сўзларни тўқий олсайдим,
Ҳаёт ҳикматларига бўлгали иқрор.

Муслима Ёдгорова 6.01.2018 йил.