Aprel 30 2016

Кўклам

Кўксингда кўклам келиб кўҳлик кўклаганда,
Ки кўнгилнинг куртаги кўклаб кулганда,
Кўнгил кўкаламзорига кўмилган кўйи,
Келаверади камёб кўкатлар куйи.
Кўринг кашшоф камалакнинг каштаси кўркам,
Кўнглинг кўзгусида-чи кўзланган кўклам.
Кенгашиб, келишиб кенгликлар-ла кенг кўнгил,
Кутилмаган камчил кунларга кўн кўнгил.
Кўркамлашган кунлар кўкдан каромат кутар,
Кўм-кўк кушойиш-ла кун келиб, кун кетар.
Муслима Ёдгорова