19 сентября 2014

Сурату сийрат

Кенгайибу торайиб оқади дарё,
Кенгайган жойида дунё ҳам кенгми?
Сал секинроқ сирпанар қатламлараро,
Уюрма думалар, — торликда тангми?

Булоқда майинлигу илиқлик яшар,
Денгизда тўлқинлар югурар тинмай.
Шаршаранинг бўғзидан “қалдироқ” тушар,
Ёмғир томчилайди ҳавога инмай.

Шудринг кўк майсаларни ўпиб ярқирар,
Камалакда томчи шуъла тоблайди.
Ғорнинг бағридан маҳзун “кўз ёш” тирқирар,
Дур каби тарсиллаб, дўл шитоблайди.

Боғу роғда бағри хун анор қонайди,
Шарбатга тўлган нок шўхчан боқади.
Узумнинг донасида шароб қайнайди,
Полизда қовундан шира оқади.

Шакл ва шамойилнинг турфалиги кўп,
Ўзига хосликни этар намоён.
Гар ғаройиб мосликни сен илғасанг хўп,
Олам гўзаллиги бўлади аён.

28 июля 2014

Vaqt

U olam sarvari yaratgan ibtido va mangulik mo’jizasidir. O’zi cheksiz ammo, cheklovlari bor, u mangu davom etadiyu umr ko’rinishidagi qisqa shaklga ega. Senga uning onlarga bo’laklangan hamda o’lchangan bir bo’lagigina nasib etadi. O’zi bir o’lchamli- yu lekin o’lchovi bisyor. Lahzani o’lchash mezoni nima? Gohida lahzalar yillar zalvoriga ega bo’ladi goho, g’aflat tumani aro qolib yillar to’fonini sezmaymiz.Kunlar sekin, yillar tez o’tadi.
Vaqt umrimiz mezbonidir kelib – ketguvchi, biz esa mezbonimiz uning charxpalagida, bir zum bo’lsada mehmonu- mezbonlik udumi buzilmagay. Bizning kutguligimizga yarasha tutqulik sovg’asi bo’ladi, tashvishu g’avg’osi han yo’q emas. Biz uning kelishini intiqib kutamiz, ba’zan tez o’tib ketishidan og’rinamiz, ba’zida sekin bo’lsada o’tishini xohlamaymiz. Gohida bir zum zulmi qalbimizni qaqhsatsada ko’klarga olib chiqguvchi ne-ne daqiqalari ham borku deb o’zimizni ovutamiz. Vaqtdan nafratlansangda u qalbing jarohatini davolaydi.

U o’zi yurar uzluksiz zinaga o’xshaydi, sakrab o’tolmaysan, lahzalar o’rnini almashlab bolmas, o’z vaqti-soati bilan qadam ba-qadam yurishga majbursan, bosilgan iz o’tmishga aylanadi. Zinadan ko’tarilmoqlik yoki tushmoqlikni anglash hammaga ham nasib etavermaydi. O’tgan kundan ibrat olib, bugunning mazmunini yaratib va ertaning farog’atiga erishish ma’lum ma’noda o’zingga ham bog’liq.

U o’tkinchi davru-davron, ortiga boqolmaydi, qaytolmaydi ham biroq, takroriyligi muqarrar, kunlar, oylar, fasllar yillar asrlarga qo’l tutadi. Zamonning bisotida o’tmishi, hoziri, kelajagi borligi ayni haqiqat demakki, har borliqning o’ziga xos bisoti bor. Shamol yeli sirtingdan siypab o’tsa, vaqt esa sening vujuding, ruhing, onging orqali sizib o’tadi va albatta o»z naqshini qoldiradi. U o’zi daryodagi suv kabi oqayotib istasang, istamasang shaksiz seni domiga tortadi, kimdir po’rtanaga, kimdir dovulga duch kelishi tayin. Bir umr hayot oqimida suza olish san’atini o’rganib yashaysan. Hayotning o’zidan dars olasan, bu darsning tanaffusi ham, ta’tili ham yo’q, ammo qalbingda bong urguvchi qo’ng’irog’i borki, Haq sinovlari haqida ogohlantirib turadi. Bu qo’niroq tovushiga kimdir umuman e’tibor bermaydi, xushyor tortmaydi, xatolari gunohlarga burkanib ulkanlashaveradi, oqibat bu yuk uni tubanlikka tortadi. Komil inson esa bu olamda haqqa erishish yo’lida duch keladigan alomatlarni o’z muddatida inobatga olib yashay oladi. Vaqt suratiga, maromiga moslashish oqilona ish ekanligini tushinish ham bir baxt.

Vaqt koinotning chilviri bo’lib, borliqning bog’liqlik mohiyatini hosil qilguvchidir. Uning mo’yqalami bor, o’tgan daqiqalar ajriga sochlarni oqqa bo’yaydi, yuzlarga ajinli chizgilar chizadi. Vaqt dunyo uchun yoshligu keksalikni belgilaydi ammo, uning o’ziga nisbat yo’q, garchi o’tishi nisbiydir, ya’ni bu olamda har kim va har narsa uchun har xil kechgandek tuyuladi. Kunning tongi subhidami borki ertayu-kechda o’rin almashish bilan ovvora, tun kundan bekinayotgandek go’yo. Yerning vaqti Quyoshga, oyu yulduzlarga, somon yo’liga termulish bilan o’tadi. Uning qo’l soatida mikrosekundning ulushlaridan tortib astronomik yillar izhori mujassam. Yer biror bir yulduzga nisbatan to’la aylansa yulduz sutkasi, o’z o’qi atrofida Quyoshga nisbatan to’la aylanib chiqsa quyosh sutkasi hosil bo’ladi. Biz yil davomida oylar tizimini sanar ekanmiz qadimgi rimliklarning afsonaviy xudolari shuningdek, rim imperatorlari nomlarini beixtiyor yod etishimiz haqida o’ylab ham ko’rmaymiz. Aprel oyida esa har kuni “aperire” “ochilish”ya’ni “uyg’onish” so’zini takrorlab tabiatning yashnashini qutlaymiz. Musulmonlar osmonda yangi oy ko’rinishiga qarab muharram, safar, Rabi-ul-avval, Rabi-us- soni, Jumadal-ulya, Jumadal-oxira, Rajab, Sha’bon Ramadon, Shavval, Zul-qa’da va Zul-hijja oylarini hisoblaydilar. Hamal, savr, javzo, saraton, asad, sunbula, mezon, aqrab, qavs, jaddi, dalv, hut- bular quyosh- hijriy taqvimidagi oylar bo’lib, shu nomdagi yulduz turkumlariga qarab munajjimlar bashorat qiladilar, ya’ni tabiat qonuniyatlaridan mos xususiyatlarni saralaydilar. Vaqt yorulik soyasida chopganida vajohati o’zgarib, narsalarning shakliyu o’lchamini ham o’zgartira olishi hayratlanarli. Bizning hayotimizda vaqt bir maromda oqsada vaqtim ziq deymiz, vaqt zichlasharmikan? Sekundu minutlarning kechishi tartibsizlikka yo’rilgandek tuyuladi, ba’zan vaqtni his qilsakda va ba’zan o’tishini sezmay qolsakda, asrlaru eralar esa tartiblilikning namoyon bo’lishidir.

Har holda sen unga omonat bo’lganingdek u ham senga omonatdir. Uni to’xtata olmaysan, ushlab ham qololmaysan, faqat mo’ljallab qo’yilgan muchallarni yashaysan xolos, uning g’animatligi ham shundadir. Uning o’zi ham muhlat ichra mutelik timsolidir balki. Har qancha yolvorsang ham xayr- xo’sh dema o’z kengliklariga singib ketaveradi, bilgilki uning osmoniga sen sig’maysan, seni o’z uying bo’lmish Yer bag’rida abadiyat uyqusida qoldirib ketadi. Foniy dunyoni vaqtdan ayri tasavvur qilish mumkin emasligi, ya’ni makon va zamonning mutanosibligi ma’lum esada baqo olamida vaqtning siyrati to’la namoyon bo’larmikan? Moziyga chinakam qaytmoqlik imkoni mavjudmi, bo’lg’usi kelajakka sayohat xayoliy orzumi?!

4 июля 2014

Қалбингни изла

Олам ичра ёруғлик-нур таралганда,
Ўз аксингни ойнада кўра оларсан.
Тим қоронғида ойнага қаралганда,
Зулматдан бошқа яна нени сезарсан.

Ўзлигинг англаш учун қалбингни изла,
Лек, қалбинг жамолини неда кўрарсан.
Англамоқ-чун қараш керак қалб кўзи-ла,
Қалбинг равшанлигин Ҳақдан сўрарсан.

Қалбингни изла танҳолик гирдобида,
Не ҳукмрон ё сукут, ё шовқин, ё оҳанг,
Инсонийлигу иймон борми тобида.
Ўзлигингга сен ўзинг бера ол баҳонг.

Қабоҳат, разиллигу ҳасад бегона,
Ўзлигин англаган инсон юрагида.
Ақлу заковатда беқиёс, мардона,
Эзгулик, яхшилик яшар тилагида.

23 мая 2014

Мунисим онам

Дуога очилган қўллар титроғи,
Ҳаққа тикилганми кўзлар қароғи,
Юксалар тиланган дуолар тоғи,
Самога етгайми ижобат чоғи,
Табаррук дуоли мунисим онам,
Дунёда ягонам, холисим онам.

Гўдак «инга»сила умри гузарон,
Меҳнат-ла ҳаётин безар беармон,
Пок ниятга эмли қўллар минг имкон,
Ҳикмат изламоқдан толмаган ҳеч он,
Табаррук дуоли мунисим онам,
Дунёда ягонам, холисим онам.

Ҳамроз сеҳр она алла-куйларида,
Гўдакларнинг иси бор бўйларида,
Энагалик меҳри ҳам дилларида,
Шукроналик доимо тилларида,
Табаррук дуоли мунисим онам,
Дунёда ягонам, холисим онам.

Ўз дилбандлари ҳам элнинг корида,
Оламнинг шукуҳи она борида,
Улуғлик мужассам сочлар қорида,
Таъзим словати қалблар торида,
Табаррук дуоли мунисим онам,
Дунёда ягонам, холисим онам.

Доя дея элнинг чин ҳурмати бор,
Тавоф айлагулик шафоати бор,
Ҳалолликнинг юксак инояти бор,
Қалбни улуғловчи шарофати бор,
Табаррук дуоли мунисим онам,
Дунёда ягонам, холисим онам.

22 мая 2014

Руҳият

Руҳу тан жон бақо сийратига боқ,
Инсон руҳияти нақадар жумбоқ.
Руҳ-ку омонат, мезбони бўл андоқ,
Қора ғуборларга парда бўл қабоқ.

Руҳиятга нега хушомад ёқар,
Ажаб жонни танқид аридек чақар.
Кимларнинг иймонин шайтонлар йиқар,
Бепарда қочирим кўнглига ёқар.

Нега ёмонликнинг осон йўллари,
Жонин койитишни истамас руҳлар,
Нега калта эвоҳ виждон қўллари,
Кимларда ор-номус нафснинг қуллари.

Ғийбат бергайми ҳеч аъло кайфияит,
Йўқ, юксакроқ, уқсанг гар маънавият.
Комил инсон қилар покиза ният,
Билки, руҳиятни суяр орият.

Инсон табиати- мижоз мўъжиза,
Мисоли дев парили сеҳрли кўза,
Яхши- ёмон хислар бўлурлар изза,
Посангисин оллоҳ измидан изла.

Сокин руҳиятга иста эришмоқ,
Таҳлиллар керак ўзликка бироқ.
Ўзинг феъл-атворинг қила ол сўроқ
Мустақил тафаккур мисоли чироқ.

Руҳият яхшилик, покликка айлан,
Ҳеч ошно бўлмагин ёмон йўл билан.
Заҳарни қўшмагин ширин бол билан,
Ҳар ишга қўл ургин оқ кўнгил билан.