8 мая 2020

Ифор йўллайди…

Фазо ичра кўҳна Ер сузса,

Вақт сурати макондан ўзса,

Не тонг сиёҳ йўллайди менга,

Илҳом исён тугунин узса.

Уммон ила сўзлашгим келса,

Тўлқин бўлиб сизлашгим келса,

Не тонг мавжлар йўллайди менга,

Ирмоқ ила бўзлашгим келса.

Оташ бўлиб топмоқлик учқун,

Излаб-излаб етмоқлик учун,

Не тонг шамлар йўллайди менга,

Куйиб адо кетмоқлик нечун.

Ранглар билан тиллашгим келса,

Ёрқин туслар улашгим келса,

Не тонг жило йўллайди менга,

Камалак-ла диллашгим келса.

Гул-ғунчалар гўзаллик қучса,

Булбулларнинг ноласи учса,

Не тонг ифор йўллайди менга,

Қалбим наво туғёнин ичса.

Унсиз суҳбат истаса кўнгил,

Изтироблар устаси кўнгил,

Не тонг савол йўллайди менга,

Сокин дамлар хастаси кўнгил.

Шуъла порлаб ёғади гўзал,

Нома бўлиб келади ғазал,

Дунё сузиб ўтса оҳиста,

Маҳзун боқиб қолади азал.

Муслима Ёдгорова 6.05.2020 йил

23 апреля 2020

Эман

Улкан эманнинг қучоғи мисли кенг ковак,

Боқсам ҳайбатли танаси тилим ва ғовак.

Япроқларда ёшлик шўх-шўх хаёллар сурар,

Оғочида қуруқшаган кексалик мудрар.

Туб-тубида илдиз отган ўтмишнинг акси,

Шохларида ҳилпирайди келажак саси.

Ҳар дам зимдан симиргайдир мавжудлик дардин,

Ажаб, нур эмиб туяди кўкламнинг қадрин.

     Муслима Ёдгорова  23.04.2020 йил

3 декабря 2019

Халқ уммон

      “Қучоқ очиб халқ ичига борайлик!”                 Абдулҳамид Чўлпон

Халқ уммонида улкан қудрат шайланади,

Имконлар топиб тўлиб-тошса эзгуликка.

Бирлашганида ғолиб кучга айланади,

Аждодлар донолиги даҳлдор мангуликка.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

Келажак авлодни чиниқтирар авайлаб,

Илму ирфон бўстонига масрур йўллайди.

Истиқбол учун эл тадбир қўллар атайлаб,

Юксак жаҳон айвонига қаддин бўйлайди.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

Камол топмоқ орзусида яшайди элим,

Порлоқ ҳаёт мезонида тарбия нажот.

Маънавият малҳамидан яйрайди дилим,

Фаровонлик, ободликни эл этса ижод.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

Ассалом, ўзбек халқим, овоз бер озод, ҳур,

Пешвоз чиқ, янги дунёга юксалиш сари.

Янгиланиш давронига қадам бос мағрур,

Инсон манфаати учун дастурлар бари.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

Халқим мангу китоб, битиклари буюкдир,

Бунёдкорлик жон-танига кетгандир сингиб.

Меҳмоннавоз, меҳри дарё элим суюкдир,

Тинчликсевар халқни сира бўлмайди енгиб.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

  Муслима Ёдгорова  17.11.2019 йил

22 ноября 2019

Маъво сиёҳли мактуб

Ҳамнафас, ҳамоҳанг садо келсайди зора,

Дил мактублар битяпти сиёҳи маъво.

Битиклар нақшидан ожиз қалбимда яра,

Унсиз сукут садоси бўлолмас даво.

Йўллайверса номаларни изтироб ҳузур,

Бедорлик шукуҳини симиргай тинмай.

Гар безаса саҳифалар сатҳин баҳузур,

Кабутардек учгайдир қафасга инмай.

Севинч қанотларин қоқиб ҳислар учади,

Ҳаттот бўлолса уларга сеҳргар сўзлар.

Ишқ меҳри таралиб ошиқ дилни қучади,

Хўб тиниқиб кўролса равшан ҳар кўзлар.

Наво истаб қалқийверса кўнгил ашъори,

Тўлиб-тошиб нурларнинг оташ сирига.

Гўзалликнинг сийратига мосми шиори,

Эзгу донин сепади яйдоқ қирига.

   Муслима Ёдгорова 1.06.2019 йил

22 ноября 2019

Тасаввур вақти

Кеча кечиб кетди-ку ўтмишнинг қаърига,

Биз билан ёнма-ён ўтар бугун баҳузур.

Эртагини тўқиб эрта чорлар бағрига,

Хушёр тортгил ҳар кунида топмоқ-чун ҳузур.

Силсиласи мақомида кечгай ҳар фурсат,

Гарчи кўз очиб юмгунча ёниқ қорачиқ.

Ҳар исталган истиқболга бўлгайми рухсат,

Боқий замон дарвозаси тилсим- ланг очиқ.

Алғов-далғов йилларимнинг тўфони тонгай,

Бир маҳзун дамни йўқотиб қўйсам дафъатан.

Умримни чамалаганда ҳисларим ёнгай,

Сониялар соясида қолса дилу тан.

Изласам йўқликда ул суръатлар- шубҳам,

Ўз ҳимматин бирга олиб кетганми гўё.

Дун-дунёвий маконида қудрат ҳам мубҳам,

Ўзликни тополмаганда оламлар рўё.

Адашсам гар қўнғироғини чалмоқлик учун,

Хушвақт тиниқ лаҳзалар-ла чопади масрур.

Ҳар фазонинг ўз нурлари бобаста нечун,

Чарх ургайми ҳар дақиқа илоҳий унсур.

Балки мавҳумлик ҳам даврнинг қисмати-ройи,

Йўқлик гар интиҳо бўлса, ҳаёт бу имрон.

Чирпирак онлар инчунин сийлар баройи,

Тасаввур вақтнинг тасвирин чизолмай ҳайрон.

    Муслима Ёдгорова 23.05.2019 йил