3 декабря 2019

Халқ уммон

      “Қучоқ очиб халқ ичига борайлик!”                 Абдулҳамид Чўлпон

Халқ уммонида улкан қудрат шайланади,

Имконлар топиб тўлиб-тошса эзгуликка.

Бирлашганида ғолиб кучга айланади,

Аждодлар донолиги даҳлдор мангуликка.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

Келажак авлодни чиниқтирар авайлаб,

Илму ирфон бўстонига масрур йўллайди.

Истиқбол учун эл тадбир қўллар атайлаб,

Юксак жаҳон айвонига қаддин бўйлайди.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

Камол топмоқ орзусида яшайди элим,

Порлоқ ҳаёт мезонида тарбия нажот.

Маънавият малҳамидан яйрайди дилим,

Фаровонлик, ободликни эл этса ижод.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

Ассалом, ўзбек халқим, овоз бер озод, ҳур,

Пешвоз чиқ, янги дунёга юксалиш сари.

Янгиланиш давронига қадам бос мағрур,

Инсон манфаати учун дастурлар бари.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

Халқим мангу китоб, битиклари буюкдир,

Бунёдкорлик жон-танига кетгандир сингиб.

Меҳмоннавоз, меҳри дарё элим суюкдир,

Тинчликсевар халқни сира бўлмайди енгиб.

Қучоқ очиб халқ ичига борайлик илдам,

Азиз элни маърифатга чорлайлик ҳар дам.

  Муслима Ёдгорова  17.11.2019 йил

22 ноября 2019

Маъво сиёҳли мактуб

Ҳамнафас, ҳамоҳанг садо келсайди зора,

Дил мактублар битяпти сиёҳи маъво.

Битиклар нақшидан ожиз қалбимда яра,

Унсиз сукут садоси бўлолмас даво.

Йўллайверса номаларни изтироб ҳузур,

Бедорлик шукуҳини симиргай тинмай.

Гар безаса саҳифалар сатҳин баҳузур,

Кабутардек учгайдир қафасга инмай.

Севинч қанотларин қоқиб ҳислар учади,

Ҳаттот бўлолса уларга сеҳргар сўзлар.

Ишқ меҳри таралиб ошиқ дилни қучади,

Хўб тиниқиб кўролса равшан ҳар кўзлар.

Наво истаб қалқийверса кўнгил ашъори,

Тўлиб-тошиб нурларнинг оташ сирига.

Гўзалликнинг сийратига мосми шиори,

Эзгу донин сепади яйдоқ қирига.

   Муслима Ёдгорова 1.06.2019 йил

22 ноября 2019

Тасаввур вақти

Кеча кечиб кетди-ку ўтмишнинг қаърига,

Биз билан ёнма-ён ўтар бугун баҳузур.

Эртагини тўқиб эрта чорлар бағрига,

Хушёр тортгил ҳар кунида топмоқ-чун ҳузур.

Силсиласи мақомида кечгай ҳар фурсат,

Гарчи кўз очиб юмгунча ёниқ қорачиқ.

Ҳар исталган истиқболга бўлгайми рухсат,

Боқий замон дарвозаси тилсим- ланг очиқ.

Алғов-далғов йилларимнинг тўфони тонгай,

Бир маҳзун дамни йўқотиб қўйсам дафъатан.

Умримни чамалаганда ҳисларим ёнгай,

Сониялар соясида қолса дилу тан.

Изласам йўқликда ул суръатлар- шубҳам,

Ўз ҳимматин бирга олиб кетганми гўё.

Дун-дунёвий маконида қудрат ҳам мубҳам,

Ўзликни тополмаганда оламлар рўё.

Адашсам гар қўнғироғини чалмоқлик учун,

Хушвақт тиниқ лаҳзалар-ла чопади масрур.

Ҳар фазонинг ўз нурлари бобаста нечун,

Чарх ургайми ҳар дақиқа илоҳий унсур.

Балки мавҳумлик ҳам даврнинг қисмати-ройи,

Йўқлик гар интиҳо бўлса, ҳаёт бу имрон.

Чирпирак онлар инчунин сийлар баройи,

Тасаввур вақтнинг тасвирин чизолмай ҳайрон.

    Муслима Ёдгорова 23.05.2019 йил

30 июня 2019

Йўллар

Юрсак қайсар йўл ўзи чигал,

Боролмайди манзили томон.

Бор хатолар тизилар тугал,

Гумонлар-чи эзади ёмон.

Йўлимизни чимлар тўсганми,

Ё адашган йўлларнинг ўзи.

Йўл узра минг азоб ўсганми,

Поёни йўқ югурик изи.

Биз йўлдаги одаммиз, алҳол,

Йўлни тўғри танласак омад.

Йўлнинг пешвоз чиқмоғи маҳол,

Кутма ўнқир кўксидан мадад.

Тизгинсиз йўл бизни синайди,

Шаҳдам одим тоблайди масрур.

Қалб ирфони тинмай қийнайди,

Йўл завқидан баҳра ол мағрур.

Йўл юрганда тўлаймиз бадал,

Йўл кузатиб қолади бизни.

Тиними йўқ маҳшарга қадар,

Саралайди саноқсиз изни.

Умидлар-чун йўллар бепоён,

Хаёллар-чун йўллар чек-чекиз.

Инсонга  йўл керакдир аён,

Мовий йўллар сузади шаксиз.

Ўргимчак тўрига ўхшайди,

Тебранганда силсила йўллар.

Баъзида гиламлар тўшайди,

Иқболингга ҳосила йўллар.

Йўл титрайди карвон ўтганда,

Елка тутиб юкнинг зарбига.

Тўзғийвергай чанглар ютганда,

Путур етиб йўлнинг сабрига.

Йўлдан ўтгач қадамлаб бир-бир,

Унутамиз йўлнинг заҳматин.

Учрар замон йўлида кўп сир,

Агар туйсанг унинг ҳикматин.

Тақдир изи ўхшар гиёҳга,

Гоҳ одимлар сояси дағал.

Йўл бормасин туташиб чоҳга,

Гоҳ изимиз гуллайди гўзал.

Йўл чорласа чорраҳа тайин,

Беза маъно нақшлари ила.

Юрган дарё бўлганинг  сайин,

Ҳақ истасанг пок йўлни тила.

Йўлингни топ, йўлга сол назар,

Гўзалликка эврилгай довон.

Вафо қилмас на дунё, на зар,

Обод йўлинг барпо эт равон.

 

12 мая 2019

Янгиланиш

 Сой бўлибон оқаман, оқавераман,

Сукутнинг оҳи дардчил чўкар шарқираб.

Нур сеҳрини тиниқиб уқавераман,

Ойнинг шаффоф сояси сузар ярқираб.

Теранроқ илдизларга етавераман,

Дов-дарахтлар тутмангиз оёқ-қўлимни.

Нур энган манзилларга кетавераман,

Ўтинчим бор, тўсмангиз умид йўлимни.

Томчи бўлиб кўкларга кўчавераман,

Шукроналик қалбимни чўлғаган ҳар дам.

Уммон шавқини қониб ичавераман,
Тўлқинларга айланиб сузсам дамодам.

Маконни янгилагай замон нафаси,

Бу ўткинчи дунёнинг ўтинчи бўлиб.

Покланмоғу тозармоқ кўнгил сафоси,

Гар, ёғдуга интилса нурларга тўлиб.